UL. SIENKIEWICZA 10 A

06-560 STUPSK

TEL: 23/653-11-54

TEL: 23/653-12-54(55) WEW. 17

STATUS PRAWNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STUPSKU.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku został powołany Uchwałą  nr IX/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Stupsku z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej i działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U z 2008r nr 115 poz. 728 z późn.zm.) i  Statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy w Stupsku.