Na  terenie gminy działają:

  • 3 szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej I-VI, zlokalizowane w miejscowościach: 
    • Stupsk, 
    • Wyszyny Kościelne, 
    • Morawy. 
Placówka oświatowa Liczba uczniów Nadzór kierowniczy
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stupsku
154 Piotr Paturalski
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Morawach 221 Agnieszka Szweig-Sokołowska
Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych 99 Jacek Wiśniewski