• Dom dla Osób Starszych “Monar-Markot”
  Dreglin 7
  06-450 Glinojeck
  tel. 23 674 00 26; tel. kom. 0 605 737 274
 • Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
  Turowo
  gm. Czernice Borowe
  pow. Przasnysz
  tel. (29) 752 36 98
 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu – „MAR-KOT”
  Miączyn Duży 26
  gm. Szreńsk
  pow. Mławski
  tel. (23) 652 01 04
  tel. kom. 0 513 716 095
 • Dom Odzyskanych dla Życia  „MARKOT” w Marwałdzie
  Marwałd 56
  14-120 Marwałd
  gm. Dąbrówno
  pow. Ostródzki
  tel. (89) 647 44 44
  email: marwald1@wp.pl
 •   Fundacja “SERCE MARKA”
        Konarzewo – Sławki 18
  gm. Gołymin
  tel. (23) 676-66-83
  tel. 507 524 538
 •    Dom Samotnej Matki
  w Kraśniewie
  gm. Raciąż
  pow. Płoński
  tel. 501 509 240
 •    Fundacja “DARY LOSU”
  Gąsocin, ul. Kolejowa 12
  gm. Sońsk
  pow. Ciechanowski
  tel. 514 746 670
 •    Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka
  Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością
  ul. Gajdy 3
  87-300 Brodnica
  tel. (56) 495-02-81
  tel. 696 083 794
  email: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl
 •     Fundacja “Leśnie Zacisze“- Dom Spokojnej Starości
  Sokołowy Kąt 1
  09-135 Sokołowy Kąt
  gm. Siemiątkowo
  pow. żuromiński
  tel. 515-181-912
  tel. 572-810-124
  tel. stacj. 23 655-77-60
  email: iwona3396@op.pl

 

Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został opublikowany zaktualizowany  wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia w województwie mazowieckim (uzupełnienie rejestru z 30.06.2017 r.) (stan na dzień 31 sierpnia 2017 r.)