Logo Stupsk

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Stupsk

Przewodniczący Rady Gminy Stupsk informuję, że dnia 16 października 2020 roku (piątek) o godz. 14:00 odbędzie się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Stupsk. Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Stupsk, ul. H. Sienkiewicza 10.

 Porządek Sesji:

 1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stupsk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2020.
 10. Interpelacje.
 11. Wolne wnioski i zapytania.

Wyświetlono: 63

Facebook.com Twitter.com