Decyzją Senatu rok 2020 został ustanowiony Rokiem Jana Kowalewskiego