AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI W GMINIE STUPSK- Nabór na stanowisko asystenta nauczyciela wychowania przedszkolnego