Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od VII.2019