HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH: STYCZEŃ – CZERWIEC 2017 R.