Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Stupsk lipiec 2017 r. – grudzień 2017 r.