I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Stupsku – działka 840/1