Informacja dla mieszkańców Gminy Stupsk dotyczącej Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)