Informacja dla mieszkańców o możliwości dofinansowania do zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz elektrowni fotowoltaicznych