INFORMACJA  DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE „DOBRY START” DLA UCZNIA