INFORMACJA DOT. PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020