Informacja dot. paczek żywnościowych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020