Informacja dotycząca konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”