Informacja dotycząca rozpoczęcia konsultacji w sprawie projektu “Statutu sołeckiego”