Informacja dotycząca udzielenia dotacji na zadanie pn. Szerzenie kultury, sztuki, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego