Informacja dotycząca udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia KGW “Dąbkowiacy”