Informacja dotycząca udzielonej dotacji Klubowi Sportowemu “Konopianka”