Informacja dotycząca udzielonej dotacji Klubowi Sportowemu Konopianka