Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 24 września 2018 r.