INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II z dnia 9 czerwca 2020 r.