Informacja o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy