Informacja o przebiegu konsultacji projektów uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Stupsk.