Informacja o przebiegu konsultacji Projektu “Program współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”