Informacja o przebiegu konsultacji projektu “Statut sołecki”