Informacja o składach Komisji i pełnionych funkcjach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku