INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA NR 1 W STUPSKU z dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2018 roku