Informacja oraz wzór zawiadomienia o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby