Informacja w sprawie przyjmowania wniosków klubów sportowych na uzyskanie wsparcia