INFORMACJA w sprawie przyjmowania wniosków Klubów Sportowych o wsparcie finansowe