Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na uzyskanie wsparcia finansowego na zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu