Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ściekówna na terenie Gminy Stupsk