Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi wraz z wzorem formularza konsultacyjnego.