Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 września 2018 roku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych