KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 września 2018 roku w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku na obszarze wlaściwości terytorialnej tj. powiatu mławskiego, przasnyskiego i żuromińskiego