KOMUNlKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STUPSKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stupsk zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.