KONSULTACJE PROJEKTU “PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STUPSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021