lNFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie lI z dnia 20.10.2O18 r. dotycząca zmiany siedzib lub granic Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 1 w Stupsku