MZW_1413_MG_20191022103223.pdf – Ostrzezenie – powiat mlawski, 201910221037