Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: DOOŚ-OAII.4200.14.2016.ew.14, z dnia 21 listopada 2016 r