Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4210.63.2015.MP.15 z dnia 21 września 2016 r.