Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4222.2.2019.JK.3, z dnia 14 stycznia 2019 r.