Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4222.2.2019.JK.8, z dnia 17 kwietnia 2019 r.