Obwieszczenie Wójta Gminy Stupsk, znak: ROŚ.6220.7.2012, z dnia 11 czerwca 2018 r., informujące m.in o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, możliwością składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu