Obwieszczenie Wójta Gminy Stupsk, znak: ROŚ.6220.7.2012, z dnia 8 czerwca 2018 r., informujące o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie