Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-II.4210.63.2015.MP.14 z dnia 17 sierpnia 2016 r.