Ogłoszenie dla mieszkańców gminy Stupsk n/t usuwania azbestu w 2017 r