Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Stupsk